Terma & Syarat

Chipsmall mengendalikan laman web www.chipsmall.my untuk menyediakan akses dalam talian ke maklumat mengenai produk yang terdapat di Chipsmall (\"produk\") dan untuk memudahkan pembelian Produk (\"Perkhidmatan\"). Syarat Penggunaan ini, bersama dengan Syarat Perintah, disebut sebagai \"Perjanjian\" ini. Dengan menggunakan Chipsmall, anda bersetuju dengan setiap syarat dan ketentuan berikut yang dinyatakan di sini (\"Syarat Penggunaan\"). Dengan memesan Produk, anda bersetuju dengan Syarat Penggunaan, dan juga Syarat Pesanan, yang dinyatakan di bawah. Chipsmall berhak untuk mengubah Perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa memberi anda notis terlebih dahulu. Anda menggunakan Laman web berikutan pengubahsuaian tersebut merupakan persetujuan anda untuk mengikuti dan terikat dengan Perjanjian seperti yang diubah. Tarikh terakhir Perjanjian ini disemak dinyatakan di bawah.

1. Harta Intelek.
Perkhidmatan, Laman, dan semua maklumat dan / atau kandungan yang anda lihat, dengar atau alami di Laman (\"Kandungan\") dilindungi oleh China dan hak cipta antarabangsa, tanda dagangan dan undang-undang lain, dan milik Chipsmall atau induknya , rakan kongsi, sekutu, penyumbang atau pihak ketiga. Chipsmall memberi anda lesen peribadi, tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif untuk menggunakan Laman web, Perkhidmatan dan Kandungan untuk mencetak, memuat turun dan menyimpan bahagian Kandungan yang anda pilih, dengan syarat anda: (1) hanya menggunakan salinan ini Kandungan untuk tujuan perniagaan dalaman anda sendiri atau penggunaan peribadi dan bukan komersial anda; (2) jangan menyalin atau memposting Konten pada komputer rangkaian atau menghantar, menyebarkan, atau menyiarkan Kandungan di media mana pun; (3) jangan mengubah atau mengubah Konten dengan cara apa pun, atau menghapus atau mengubah notis hak cipta atau tanda dagangan. Tidak ada hak, hak atau kepentingan dalam Kandungan atau bahan yang dimuat turun yang dipindahkan kepada anda hasil daripada lesen ini. Chipsmall mempunyai hak penuh dan hak kekayaan intelektual penuh dalam setiap Kandungan yang anda muat turun dari Laman web ini, tertakluk kepada lesen terhad ini untuk anda menggunakan kandungan secara peribadi seperti yang dinyatakan di sini. Anda tidak boleh menggunakan tanda atau logo yang muncul di seluruh Laman web tanpa menyatakan persetujuan bertulis dari pemilik tanda dagangan, kecuali sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. Anda tidak boleh mencerminkan, mengikis, atau membingkai halaman utama atau halaman lain di Laman ini di laman web atau laman web lain. Anda tidak boleh menyambungkan \"pautan dalam\" ke Laman ini, iaitu membuat pautan ke laman web ini yang memintas laman utama atau bahagian lain dari Laman ini tanpa kebenaran bertulis.

2. Penafian Waranti.
Chipsmall tidak memberikan jaminan tersurat, tersirat atau pernyataan berkenaan dengan produk apa pun, atau berkenaan dengan laman web, perkhidmatan atau kandungannya. Chipsmall secara tegas menolak semua jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat, tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat untuk diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tajuk dan tidak ada pelanggaran berkenaan dengan produk, laman web, perkhidmatan , dan kandungannya. Chipsmall tidak menjamin fungsi apa yang dilakukan oleh laman web atau perkhidmatan tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat, atau kerosakan di laman web atau perkhidmatan akan diperbaiki. Chipsmall tidak menjamin ketepatan atau kelengkapan kandungan, atau bahawa kesalahan dalam kandungan akan diperbaiki. Laman web, perkhidmatan dan kandungan disediakan berdasarkan \"Seperti apa adanya\" dan \"sebagaimana tersedia\". Di Chipsmall, alamat IP pelawat secara berkala disemak dan dianalisis untuk tujuan pemantauan, dan hanya meningkatkan laman web kami dengan berkesan, dan mereka tidak akan dikongsi di luar Chipsmall. Semasa lawatan ke laman web, kami mungkin meminta maklumat hubungan anda (alamat e-mel, nombor telefon, nombor faks dan alamat untuk penghantaran / penagihan). Maklumat ini dikumpulkan secara sukarela - dan hanya dengan persetujuan anda.

3. Had Liabiliti.
Chipsmall tidak akan bertanggungjawab kepada pembeli atau pihak ketiga untuk sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, akibat, hukuman atau teladan (termasuk tanpa had kehilangan keuntungan, kehilangan simpanan, atau kehilangan peluang perniagaan) yang timbul daripada atau berkaitan untuk; (I) Apa-apa produk atau perkhidmatan yang disediakan atau akan disediakan oleh Chipsmall, atau penggunaan ketidakupayaan untuk menggunakan yang sama; (II) Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web, perkhidmatan, atau kandungannya; (III) Segala urus niaga yang dilakukan melalui atau difasilitasi oleh laman web; (IV) Segala tuntutan yang disebabkan oleh kesilapan, peninggalan, atau ketidaktepatan lain di laman web, perkhidmatan dan / atau kandungan; (V) Akses yang tidak dibenarkan ke atau aliterasi transmisi atau data anda; (VI) Pernyataan atau perlakuan mana-mana pihak ketiga di laman web atau perkhidmatan; (VII) Apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan produk, laman web, perkhidmatan atau kandungannya, walaupun Chipsmall telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Tanggungjawab dan tanggungjawab tunggal Chipsmall untuk kecacatan produk adalah, atas pilihan Chipsmall, untuk mengganti produk yang cacat tersebut atau mengembalikan kepada pelanggan jumlah yang dibayar oleh pelanggan oleh itu, dalam mana-mana tanggungjawab Chipsmall tidak melebihi harga pembelian pembeli. Ubat di atas akan tertakluk kepada pemberitahuan bertulis pembeli mengenai kerosakan dan pengembalian produk yang rosak dalam masa enam puluh (30) hari selepas pembelian. Ubat di atas tidak berlaku untuk produk yang telah disalahgunakan (termasuk tanpa batasan pelepasan statik), pengabaian, kemalangan atau pengubahsuaian, atau produk yang telah disolder atau diubah semasa pemasangan, atau sebaliknya tidak dapat diuji. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan laman web, perkhidmatan, kandungan, atau dengan syarat penggunaan, satu-satunya ubat anda adalah untuk menghentikan penggunaan laman web ini. Anda mengakui, dengan menggunakan laman web ini, bahawa penggunaan laman web ini adalah risiko anda sendiri.

Syarat Pesanan

Semua pesanan yang dibuat melalui Laman web atau melalui katalog cetak tertakluk pada syarat Perjanjian ini, termasuk Syarat Pesanan berikut. Tidak ada perubahan, perubahan, penghapusan atau pengubahsuaian mana-mana Perjanjian ini yang dibenarkan tanpa kebenaran bertulis oleh wakil Chipsmall yang sah. Segala perubahan yang diakui oleh pembeli dalam dokumentasi tambahan dengan ini ditolak dengan tegas. Pesanan yang dibuat pada borang yang menyimpang dari terma dan syarat ini dapat diterima, tetapi hanya berdasarkan syarat bahawa syarat Perjanjian ini akan berlaku.

1. Pengesahan dan Penerimaan Pesanan.
Semasa anda membuat pesanan, kami mungkin mengesahkan kaedah pembayaran, alamat penghantaran dan / atau nombor pengenalan yang dikecualikan cukai, jika ada, sebelum memproses pesanan anda. Anda membuat pesanan melalui Laman web adalah tawaran untuk membeli Produk kami. Chipsmall mungkin menerima pesanan anda dengan memproses pembayaran anda dan menghantar Produk, atau mungkin, dengan alasan apa pun, menolak untuk menerima pesanan anda atau sebahagian dari pesanan anda. Tiada pesanan yang dianggap diterima oleh Chipsmall sehingga Produk dihantar. Sekiranya kami menolak untuk menerima pesanan anda, kami akan berusaha memberitahu anda menggunakan alamat e-mel atau maklumat hubungan lain yang anda berikan dengan pesanan anda.

2. Komunikasi Elektronik.
Semasa anda membuat pesanan melalui Laman web, anda diminta untuk memberikan alamat e-mel yang sah, yang mungkin kami gunakan untuk berkomunikasi dengan anda mengenai status pesanan anda, memberi nasihat mengenai pengiriman produk pesanan semula, dan untuk memberi anda pemberitahuan lain , pendedahan atau komunikasi lain yang berkaitan dengan pesanan anda.

3. Harga.
Kutipan laman web Chipsmall dan perkhidmatan berkaitan hanya dikira dalam dolar AS dan penyelesaian mata wang, jika mata wang AS tidak berada dalam ruang lingkup penggunaan pelanggan nasional atau serantau, sila tukar untuk penukaran yang sesuai mengikut negara mereka sendiri atau wilayah. Semua harga adalah dalam dolar AS.

4. Maklumat Produk.
Jenis produk laman web Chipsmall, keterangan produk dan parameter, gambar, video dan maklumat lain yang berkaitan disediakan oleh Internet dan pembekal yang berkaitan, laman web Chipsmall tidak memikul tanggungjawab untuk ketepatan, integriti, kesahan atau kesahihan maklumat tersebut. Di samping itu, laman web Chipsmall atau sebarang penggunaan perniagaan maklumat dan risiko mereka di laman web ini tidak memikul tanggungjawab.

5. Pembayaran.
Chipsmall menawarkan beberapa kaedah pembayaran yang mudah dengan dolar AS, termasuk PAYPAL, Kad Kredit, Master Card, VISA, American Express, Western Union, Wire Transfer. Pembayaran mesti dibuat dalam mata wang tempat pesanan dibuat. Sekiranya anda mempunyai syarat pembayaran lain, sila hubungi khidmat pelanggan Chipsmall di [email protected].

6. Caj Penghantaran.
Bayaran penghantaran atau penghantaran, duti insurans dan duti tujuan akan dibayar oleh pelanggan.

7. Bayaran perbankan.
Untuk wire transfer kami mengenakan bayaran perbankan sebanyak AS $ 35.00, untuk PAYPAL dan Kad Kredit kami mengenakan bayaran perkhidmatan 5% dari jumlah keseluruhan, untuk western union tidak ada biaya perbankan.

8. Mengendalikan Caj.
Tidak ada bayaran minimum untuk pesanan atau pengendalian.

9. Polisi Kerosakan dan Pemulangan Barang.
Sekiranya anda menerima barang dagangan yang telah rosak dalam perjalanan, penting untuk memastikan kadbod penghantaran, bahan pembungkusan dan bahagiannya tetap utuh. Sila hubungi perkhidmatan pelanggan Chipsmall dengan segera untuk membuat tuntutan. Semua pemulangan hendaklah dibuat dalam masa 30 hari dari tarikh invois dan disertakan dengan nombor invois asal, sijil kad jaminan, gambar bahagian dan penjelasan ringkas atau laporan ujian mengenai sebab pengembalian. Pemulangan tidak akan diterima selepas 30 hari. Barang yang dipulangkan mestilah dalam bungkusan asli dan dalam keadaan boleh dijual semula. Bahagian yang dikembalikan kerana kesilapan pelanggan semasa sebut harga atau penjualan tidak akan diterima.

10. Masalah kastam.
Petikan Chipsmall adalah harga FOB, kami tidak bertanggung jawab atas pelepasan kastam negara tujuan. Sekiranya bahagian pelanggan ditahan atau dirampas oleh kastam tempatan pelanggan, Chipsmall dapat memberikan beberapa dokumen untuk pelanggan, tetapi Chipsmall tidak bertanggung jawab atas izin bea cukai, Chipsmall tidak membayar bea cukai yuran, itu semua tugas pelanggan untuk membersihkan bahagian dari adat tempatan pelanggan. Chipmall tidak akan dihantar lagi jika bahagian ditahan atau disita dalam adat tempatan pelanggan, tidak ada pembayaran balik pembayaran.

11. Tugas dan tanggungjawab.
Chipsmall adalah platform perdagangan B2B dan B2C profesional, dan kami hanya dapat memeriksa keadaan luaran barang, tetapi bukan fungsi dalaman. Pengembalian dalam 30 hari akan diterima, namun, pelanggan tidak memiliki hak untuk menuntut Chipsmall atas barang yang tidak berfungsi, juga tidak memiliki hak untuk meminta kompensasi tambahan. Chipsmall adalah platform perkhidmatan, kami bukan pengeluar, kami hanya menyediakan perkhidmatan dan membantu pelanggan membeli produk yang mereka perlukan. Chipsmall berhak mendapat penjelasan akhir.
GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus

Maklum balas

Kami menghargai penglibatan anda dengan produk dan perkhidmatan Chipsmall. Pendapat anda penting bagi kami! Sila luangkan sedikit masa untuk melengkapkan borang di bawah. Maklum balas berharga anda memastikan bahawa kami secara konsisten memberikan perkhidmatan luar biasa yang anda layak. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada perjalanan kami ke arah kecemerlangan.